BioCool Purify my drinking water, gir rent drikkevann

kr 250,00

Informasjon:

  • 1 tablett per 5 liter vann og la det virke i minst 3 timer før bruk
  • 250 tabletter
  • 1250 liter vann
  • Inneholder Natriumperkarbonat og natriumkarbonat
  • Holder vannet egnet i opptil 3 måneder

Tomt på lager

Kategori:

Beskrivelse

BioCool Purify my drinking water, gir rent drikkevann slik at det blir sikkert å drikke.
Produktet kan brukes til desinfisering av drikkevann i campingbiler/vogner.

Produktinformasjon:
Biocool Purify my drinking water er for alle som ønsker rent og friskt drikkevann.
Enten du har en vannkanne på landet, campingvogn, bobil,
båt eller ønsker å være forberedt på det uventede.
Gjennom sin rensningsprosess kan du være sikker på at vannet alltid er rent,
friskt og trygt å bruke.

Enten du bruker vannet som drikkevann eller til å lage kaffe.
Produktet tilsetter syre i drikkevannet, noe som bidrar til å opprettholde den gode smaken.
Det inneholder verken klor eller sølv.

Vann som tappes opp i et lukket system blir raskt uegnet til bruk.
Mange tror at det er tilstrekkelig å fylle på med ferskvann ofte,
men dessverre er det ikke tilfelle.
I et lukket system er det alltid gammelt og ufriskt vann igjen i tanken som blander seg med det nye.

Biocool Purify my drinking water holder vannet egnet i opptil 3 måneder.
Når vannet er tomt, fyll på nytt og doser tilsvarende antall tabletter. Sørg alltid for å ha friskt vann!
Produktet ble tidligere solgt under navnet Biocool Clean Water.
Produktet er miljøvennlig og gir verken smak eller lukt. Produsert i Sverige.

Inneholder:

Natriumperkarbonat og natriumkarbonat.
Produktet er ikke klassifisert som farlig avfall. Emballasjen skal sorteres som plastemballasje.

BRUKSANVISNING:

Dosér 1 tablett per 5 liter vann og la det virke i minst 3 timer før bruk.
Oppløsningstiden for tablettene påvirkes av om vannet er i bevegelse eller ikke, samt vanntemperaturen.

GOD Å VITE:

Ved påfylling av nytt vann i tanken, dosér tilsvarende antall tabletter i henhold til bruksanvisningen.
Fungerer i alle typer vanntanker, enten de er laget av metall eller plast.
I vanntanker og slangesystem dannes det uunngåelig belegg.
For beste resultat, rengjør vanntanken din 2-4 ganger i året med Biocool Clean my water tank.
En boks inneholder 250 tabletter og er tilstrekkelig for 1250 liter vann.

 

Kan forårsake alvorlig øyeskade.
Ha emballasjen eller etiketten for hånden ved behov for legehjelp.
Oppbevares utilgjengelig for barn. Bruk øyevern/ansiktsvern.
VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
Ta ut eventuelle kontaktlinser hvis det er lett å gjøre.
Fortsett å skylle. Kontakt umiddelbart GIFTINFORMASJONSSENTRALEN.

Tilleggsinformasjon

Produsent

Biocool