Thetford Green – Sanitærvæske, Aqua Kem poser

kr 249,00

  • Vannløselige, praktiske, doseringsposer for toalett-tanken med en frisk duft av sitron.
  • Gjør det lett å tømme avfalls-/ oppsamlingstanken.
  • Septiktank sikker.

7 på lager

Kjøp mer, spar mer

Antall Rabatt (%) Pris
1 – 2 kr 249,00
3 – 5 4 % kr 239,04
6+ 8 % kr 229,08
Produktnr: K99-75 Kategori:

Beskrivelse

Thetford Green/Grønn inneholder 15 stk. miljøvennlige rengjøringstabs til bruk i bunntanken. Effektiv i 4-5 dager, og etterlater en frisk duft av sitrus.

Thetford Green er Vannløselige, praktiske, doseringsposer for toalett-tanken med en frisk duft av sitron. Gjør det lett å tømme avfalls-/ oppsamlingstanken. Krukke med doseringsposer (15 x 42,5 g). En doseringspose per 20 liter toalettank sammen med 2-3 liter vann. En ny pose tilsettes hver 4de dag.

  • Lett å bruke / posene løser seg helt i vann.
  • Septiktank sikker (Test ISO 11734).
  • Gir rett dose hver gang.
  • Luktkontroll med biologisk virkning.
  • Minsker gassdannelse.

Advarselsinformasjon for kjemiske produkter:

 

Fare! Inneholder: Nitic acid, ammonium calcuim salt.
Farlig ved svelging. Irriterer huden. Gir alvorlige øyeskader.
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
Oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke spis, røyk eller drikk ved bruk av produktet.
VED SVELGNING: Kontakt en lege ved ubehag. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart en lege.
Samle opp spill. Inneholder EUCALYPTOL(470-82-6) Kan gi en alergisk reaksjon.
Posene må ikke åpnes og må ikke berøres med våte hender.

Tilleggsinformasjon

Produsent

Thetford

Dimensions
Weight 0,6 kg

Datablad