Tilbud!

Thetford spillvann/gråvannstank rens 0,8L

kr 145,00

  • Forebygger dårlig lukt fra avløpet.
  • Reduserer avleiringer i spillvannstanken.
  • Perfekt odørkontroll.
  • Holder spillvannsvannet friskere over lengere tid.
  • Luktfri tømming av spillvannstanken.

25 på lager

Kjøp mer, spar mer

Antall Rabatt (%) Pris
1 – 2 kr 145,00
3 – 5 4 % kr 139,20
6+ 8 % kr 133,40
Produktnummer: K99-81N Kategori:

Beskrivelse

Thetford spillvann/gråvannstank rens – er et konsentrat for effektiv rengjøring av spillvannstanken. Holder tanken renere og forebygger dannelsen av avleiringer i tanken.

  • Forebygger dårlig lukt fra avløpet.
  • Reduserer avleiringer i spillvannstanken.
  • Perfekt odørkontroll.
  • Holder spillvannsvannet friskere over lengere tid.
  • Luktfri tømming av spillvannstanken.

Advarselsinformasjon for kjemiske produkter:


Fare! Inneholder: 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL.
Farlig ved svelging. Irriterer huden. Gir alvorlige øyeskader.
Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk. Benytt vernehansker, vernebriller.
VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre.
Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart en lege. Samle opp spill.

Produkt navn: THETFORD Grey Water Fresh Concentrated

Tilleggsinformasjon

Produsent

Thetford

Dimensions
Weight 0,9 kg